Müşterek dergi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, iki aylık, Türkçe-Arapça yayın yapan, gündemine göç ve ilticayı alan; fakat dil, kültür, edebiyat ve tarih gibi İslam coğrafyasının ortak değerlerini de sayfalarına taşıyan bir dergidir.

Müşterek’in amacı, iltica ve göç meselesini, televizyon ve gazetelerdeki kısır tartışmalara hapsetmeden, entelektüel ve akademik alanda da soğukkanlı bir şekilde gündeme getirerek, mülteci konusuyla ilgili yapıcı tartışma alanları açmak; iltica ve göç sorununu dile getirmekle yetinmeyerek, bu sorun için çözüm yolları arayıp, çeşitli cevaplar üreterek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmaktır.

Müşterek, çeşitli Avrupa ülkelerinin, sınırlarına adeta etten duvarlar ördükleri modern dünyada, milyonlarca mülteciye ve göçmene, bir sığınak olmanın ötesinde, yepyeni bir yaşam alanı teklifi sunan tek ülke Türkiye’nin yazın dünyasındaki izdüşümüdür.